Ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-23


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το σχολικό έτος 2022-23 θα λειτουργήσει ενισχυτική διδασκαλία για τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Παρακάτω θα βρείτε το υπόδειγμα της αίτησης και το ΦΕΚ για την οργάνωση και λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-23.