Ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-24


Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες,


παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες και τις υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Ενισχυτικής διδασκαλίας.
Η Ενισχυτική διδασκαλία αφορά μαθητές/τριες που υστερούν (χαμηλή επίδοση) στα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά.
Πραγματοποιείται πέραν του κανονικού σχολικού ωραρίου.
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να αποστείλουν ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται, υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα και αναφέρεται το όνομα του παιδιού), τσεκάροντας τα μαθήματα, είτε να την προσκομίσουν οι ίδιοι στο σχολείο.

Η αποστολή/κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων να γίνει μέχρι την Τετάρτη 15-11-2023 και ώρα 23:59.