Εργασίες μαθητών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων


Φέτος στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων, στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, δουλέψαμε με την Α’ Γυμνασίου τις εξής ενότητες:

1) ΕΥ ΖΗΝ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2) STEM.

Στην πρώτη ενότητα ανήκουν οι εργασίες με τις πινακίδες και το καρτελάκι ευαισθητοποίησης, ενώ στη δεύτερη ενότητα οι εργασίες με την κατασκευή καταπέλτη, το pixel art και η κάρτα γραμμένη με τον δυαδικό κώδικα: