Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Δελτία τύπου – Ανακοινώσεις

Σεπτέμβριος 2021 – Ισλανδία

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA1, που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με τίτλο «Σχολεία ίσης ευκαιρίας» οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Τζούμα Μαρία, καθηγήτρια φυσικών επιστημών, και Μοσχοπούλου Τριανταφυλλιά, καθηγήτρια γερμανικών, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης στο Βorgarnes της Ισλανδίας με θέμα «Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης με αναφορά στη μετανάστευση, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα με στρατηγικές για τη διδασκαλία αυτών των θεμάτων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες». Πάροχος του σεμιναρίου ήταν ο οργανισμός εταίρος “INTERCULTURAL ICELAND”.

Οκτώβριος 2021 – Φινλανδία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Γυμνασίου Ελευθερούπολης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, Δράση ΚΑ1/ με τίτλο “Σχολεία ίσης ευκαιρίας” που ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Στο πλαίσιο της τελευταίας δράσης με τίτλο “Migrants’ course: Let’s use ICT in teaching & learning of newly-arrived migrants” δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου , η Τζούμα Μαρία και η Ασλανίδου Συμέλα, μετέβησαν στις 16 Οκτωβρίου στη Φινλανδία, όπου παρακολούθησαν σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων στο Vantaa Vocational College Varia με θέμα την αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας στην εκπαίδευση νεοαφιχθέντων μεταναστών. Αρχικά οι ομάδες των συμμετεχουσών χωρών αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα εκπαιδευτικής διαχείρισης μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ και ενημερώθηκαν για τις υποστηρικτικές δομές και τα αντισταθμιστικά μέτρα που παρέχονται σε κάθε βαθμίδα του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Στη συνέχεια αξιοποίησαν ποικίλα εργαλεία και προσέγγισαν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που είχαν ως στόχο την ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη μεταναστών μαθητών με έλλειψη γλωσσικής επάρκειας. Οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα καθηγήτριες επέστρεψαν στις 24 Οκτωβρίου και ακολούθησε διάχυση στους εκπαιδευτικούς του σχολείου των μεθοδολογιών , των τεχνικών και των εργαλείων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Απώτερος στόχος να εφαρμοστεί στη σχολική μονάδα η νέα εκπαιδευτική προσέγγιση και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διδασκαλία οι αποκτηθείσες δεξιότητες.