Η Μουσειοσκευή του Κυκλαδικού Μουσείου στο μάθημα εικαστικών


Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2023, το Γυμνάσιό μας είχε τη χαρά να φιλοξενήσει τη Μουσειοσκευή του Κυκλαδικού Μουσείου, ευγενική χορηγία της βιβλιοθήκης του δήμου Παγγαίου.

Τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο των μαθημάτων των εικαστικών και της ιστορίας, μπόρεσαν να έρθουν λίγο πιο κοντά στην αρχαία ελληνική τέχνη, παρατηρώντας και θαυμάζοντας από κοντά τα αντίγραφα αγγείων που περιέχει η Μουσειοσκευή.

Η εμπειρία θα μας μείνει αξέχαστη!