Οδηγίες Τηλεκπαίδευσης


Τη Δευτέρα 9/11/2020 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας έχει προστεθεί στο μενού η ενότητα Τηλεκπαίδευση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των μαθητών στις ψηφιακές τάξεις. 

Στα emails των μαθητών έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες καθώς και οι σύνδεσμοι των ψηφιακών τάξεων των καθηγητών τους.

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.