Συνεργατικές εργασίες


Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε διάφορες συνεργατικές εργασίες που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές μας κατά τη διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης: