Πρόγραμμα και Ωράριο λειτουργίας


Εδώ θα βρείτε το ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμημάτων για την Τηλεκπαίδευση

(Για να επιλέξετε τη σωστή ημερομηνία θα πατήσετε δεξιά στο κουμπί «ΣΉΜΕΡΑ» → «Regular Timetable» → ξανά «Regular Timetable» και την πιο πρόσφατη ημερομηνία. Έπειτα επιλέγετε το τμήμα σας από το κουμπί πάνω αριστερά.)

Ωράριο λειτουργίας για τη σύγχρονη εκπαίδευση (ισχύει από Δευτέρα 16/11/2020)

1η ώρα8.30 – 9.10
2η ώρα9.20 – 10.00
3η ώρα10.10 – 10.50
4η ώρα11.00 – 11.40
5η ώρα11.50 – 12.30
6η ώρα12.40 – 13.20
7η ώρα13.30 – 14.10