Ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-24


Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες, παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες και τις υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Ενισχυτικής διδασκαλίας.Η Ενισχυτική διδασκαλία αφορά μαθητές/τριες που υστερούν (χαμηλή επίδοση) στα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά.Πραγματοποιείται πέραν του κανονικού σχολικού ωραρίου.Η συμμετοχή είναι προαιρετική […]