Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Φεβρουάριος 2021), η εκπαιδευτικός του σχολείου μας κα. Βλαχογιάννη, δημιούργησε μία συλλογή με υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο: Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο διαδίκτυο