eTwinning


Aπονεμήθηκε η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο eTwinning του Σχολείο μας “Science experiments project for 12-15 years old”

Μαθητές Γυμνασίου από τρία Γυμνάσια (το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης Καβάλας της Ελλάδας, το Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας και το Collège Charles Bruneau της Γαλλίας) σχεδίασαν, εκτέλεσαν, ερμήνευσαν επιστημονικά και βιντεοσκόπησαν ή φωτογράφησαν πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών τους της Φυσικής. Το έργο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017. Για τις ανάγκες του έργου, δημιουργήθηκαν από τις καθηγήτριες σελίδες ανά θεματική ενότητα πειραμάτων που φιλοξένησαν τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τις ερωτήσεις που έθεταν κατά περίπτωση οι μαθητές που εκτέλεσαν ένα πείραμα στους μαθητές των άλλων χωρών που έπρεπε να απαντήσουν (όποτε αυτό ήταν εφικτό αφού η ύλη στα μαθήματα δεν συνέπιπτε πάντα). Αρχικά έγινε ένας διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών για το λογότυπο του έργου. Για την καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους δημιουργήθηκαν padlets όπου οι μαθητές μιλούσαν για την μουσική που τους αρέσει ή για το αγαπημένο τους φαγητό ή για το αγαπημένο τους τοπίο στην περιοχή τους. Το πρόγραμμα έκλεισε με μια ζωντανή σύνδεση των τριών σχολείων λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Για την αξιολόγηση του έργου δημιουργήθηκαν παιχνίδια τύπου quiz όπου οι μαθητές έπαιξαν άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε ομαδικά.

Τα βίντεο καταγράφηκαν από τους μαθητές οι οποίοι με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους τα επεξεργάστηκαν και τους έδωσαν την τελική τους μορφή:

Τα πειράματα που διεξήχθησαν από τους μαθητές αφορούσαν τη διδακτέα ύλη της Β΄ και της Γ΄ γυμνασίου. Οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία τους ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας, έμαθαν κάνοντας (learning by doing), βελτίωσαν τις επιστημονικές τους γνώσεις αλλά και τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Ακόμη χρησιμοποίησαν τα αγγλικά τους στην περιγραφή των πειραμάτων και στην επικοινωνία με τους μαθητές των άλλων χωρών.

Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για ένα συγκεκριμένο πείραμα. Οι μαθητές αποφάσισαν πώς θα συνεργαστούν για να εκτελέσουν και να εξηγήσουν το πείραμα. Η περιγραφή του πειράματος γινόταν στην αγγλική γλώσσα. Ένας μαθητής πάντα αναλάμβανε την βιντεοσκόπηση του πειράματος ενώ όλοι μαζί διαμόρφωναν την τελική μορφή του βίντεο.

Οι μαθητές ένιωθαν περήφανοι όταν τελικά έβλεπαν ολοκληρωμένο το έργο τους.

Στόχοι του Έργου

α) Να ενθαρρύνουν τους μαθητές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργήσουν συνεργασία.

β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στα αγγλικά, για ανταλλαγή εμπειριών.

γ) Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και της γνώσης των Επιστημών.

δ) Προώθηση της καινοτομίας και των καλών πρακτικών στη διάδοση της επιστήμης

Τρόπος Εργασίας των Μαθητών 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε μικρές ομάδες ως ερευνητές εφαρμόζοντας τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου: παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, συμπέρασμα. Μάζεψαν τα υλικά που χρειαζόταν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Μέσα από τη διαδικασία learning by doing, ανακάλυψαν τις πρότερες γνώσεις τους τις οποίες τελικά απέρριψαν ή επιβεβαίωσαν μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων.

Οι μαθητές έτσι ενθουσιάστηκαν και αισθάνθηκαν υπερήφανοι που ανακάλυψαν μόνοι τους και δημιούργησαν “θέαμα” για να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους αλλά κυρίως στους μαθητές των άλλων χωρών.

Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Γνώρισαν συνομήλικους από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Ενθουσιάστηκαν όταν επικοινώνησαν μαζί τους. Είδαν συνήθειες των άλλων παιδιών σε σχέση με τις δικές τους στο φαγητό, στη μουσική. Βελτίωσαν τις γνώσεις τους στα επιστημονικά πεδία της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Εξοικειώθηκαν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Είδαν μέσα από το πρόγραμμα έξω από το δικό τους σχολείο και έξω από τη δική τους χώρα. Διαπίστωσαν πως υπάρχουν διαφορές αλλά οι ομοιότητες είναι περισσότερες.

Μέσω του project του etwinning δημιουργήθηκε μια κοινότητα μάθησης μέσα στο σχολείο που είναι επίσης μια κοινότητα μάθησης. Έτσι ενθαρρύνονται οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές γνώσης ως μέλη της ευρύτερης Ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ως πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα του έργου θεωρώ το Skype (ζωντανή σύνδεση) μεταξύ των σχολείων με συνομιλίες μεταξύ των μαθητών, ανταλλαγή ευχών για τα Χριστούγεννα και τέλος με τα κάλαντα που η κάθε χώρα τραγούδησε.